Theo số liệu của TCHQ về xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Nauy trong 5 tháng năm 2016 đạt 47,38 triệu USD, tăng 7,16% so với cùng kỳ năm trước.