Thị trường gas có mặt ở Việt Nam từ năm 1990, có mức tiêu thụ 50.000 tấn/năm. Sau hơn 20 năm phát triển, đến nay, mức tiêu thụ gas đã đạt con số tiêu thụ kỷ lục từ 1,4 đến 1,5 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, chứng kiến không ít sự cố đáng tiếc do cháy nổ khí gas, dư luận nghi vấn về nguồn gas cung cấp ra thị trường và có hay không gian lận ở khâu NK?