Mới chỉ bước vào những ngày đầu mùa nóng nhưng nhiệt độ tại Hà Nội đã có những ngày lên tới 40 độ C. Thị trường điện lạnh vì thế cũng sôi động với nhiều chương trình khuyến mãi.