Giá ca cao kỳ hạn trên sàn ICE đã mất hơn 4% trong phiên giao dịch đầu tuần, tương đương giảm 205 USD từ mức cao nhiều tuần do dự đoán mức mua thương mại sụt giảm. Trong khi đó giá đường thô lại hồi phục từ mức thấp 2 tháng rưỡi.