Các thống kê về lượng g iao dịch của thị trường BĐS tại TPHCM từ các công ty nghiên cứu thị trường đang ngày càng cho thấy sự sai lệch khá lớn.