Năm 2015 là năm thứ ba liên tiếp chứng kiến đà sụt giảm của giá bắp kỳ hạn, khoảng 8% so với năm 2014, trong khi đó, đậu tương cũng giảm khoảng 13% và lúa mì cũng giảm khoảng 20%. Tuy nhiên, mức sụt giảm chỉ 8% cho giá bắp kỳ hạn là con số đáng mong đợi, cho thấy bắp vẫn là một trong những mặt hàng nông sản giữ giá khá tốt so với nhiều mặt hàng khác.