Chính quyền Hoa Kỳ hôm thứ Hai (17/7) đã cho phép hàng ngàn lao động nước ngoài được nhập cảnh thông qua thị thực ngắn hạn khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tuần lễ “Made in America” và kêu gọi đồng hành cùng người lao động Mỹ.