Khách mua thờ ơ dù ôtô giảm giá sâu; Ai hưởng lợi từ quyết định “bảo vệ” phân DAP của Bộ Công Thương?; Thép nội “mệt mỏi” với thép ngoại; Galaxy Cinema muốn bán với giá 25 triệu USD