Charles d'Haussy, người phụ trách về fintech tại InvestHK, một cơ quan phát triển kinh tế của chính phủ tại Hong Kong cho biết: "Blockchain là ưu tiên lớn của chúng tôi"