HanesBrands sẽ nâng vốn đầu tư từ 44 triệu USD hiện tại lên 55 triệu USD vào cuối năm nay, nhằm mở rộng sản xuất, cung ứng hàng may mặc xuất khẩu ra thị trường thế giới.