Trao đổi với PV Thanh Niên về dự thảo luật Phí, lệ phí sẽ được Quốc hội cho ý kiến thông qua tại kỳ họp này, TS Cao Sĩ Kiêm, Ủy viên Ủy ban Kinh tế, cho rằng: “Phải cấm ngay việc ban hành phí, lệ phí ngoài danh mục luật quy định”.