Có một điều trùng hợp là cả 3 dự án hạng sang tại TPHCM có chứa chữ “The One” (tạm dịch: số 1) đều đang gặp khó.