FED gần như sẽ thấy các thị trường ngày càng khó thỏa mãn hơn và lo lắng về những điều bất ổn đang tăng lên. Và rất có thể FED sẽ phải làm chậm lại việc “cai sữa” cho các thị trường tài chính.