Có những con mắt trên thị trường đang dõi theo tình hình biển Đông sau phán quyết “đường lưỡi bò”.