Theo khảo sát của Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2016 do Vienam Report thực hiện cho biết: đa số doanh nghiệp lớn Việt Nam lạc quan trước những tác động lớn khi Việt Nam hoàn tất gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).