Nhiều quận, huyện đã và sẽ tiến hành công tác nhân sự với việc bầu Chủ tịch mới thay thế người tiền nhiệm nghỉ chờ hưu.