Cùng với sự phát triển của các thiết bị điện tử thông minh, đặc biệt là điện thoại thông minh (smartphone), xu hướng du lịch của người Việt đang ngày càng thay đổi.