Chính quyền Pháp sẽ phối hợp với nông dân để chấm dứt các thương vụ mua hàng nghìn ha đất của các tỷ phú Trung Quốc.