Những doanh nhân và các công ty mà họ thành lập ngày nay được biết đến trên toàn thế giới. Tuy nhiên, những câu chuyện dưới đây cho thấy, khởi đầu của họ không phải lúc nào trơn tru.