Phải xây dựng được thương hiệu, đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng, tức phải xây dựng được niềm tin của người tiêu dùng - chỉ có cách này mới giúp gạo Việt đứng vững trên bản đồ gạo thế giới