Với mỗi chiếc điện thoại iPhone hoặc Samsung Galaxy được bán ra, Yeung Kin-man lại trở nên giàu hơn...