Người thu mạo danh, POS trục trặc, nhập nhèm mức thu, số lần thu… là những nguy cơ người tiêu dùng gặp phải khi thanh toán các khoản dịch vụ hằng tháng.