Hình thức thanh toán điện tử xuyên biên giới (TTĐT XBG) đã phổ biến khắp thế giới, đặc biệt những nơi có dấu chân của khách du lịch Trung Quốc và Hàn Quốc.