Cư dân biên giới và thương nhân kinh doanh, giao dịch tại chợ biên giới được thanh toán qua ngân hàng bằng nhân dân tệ (CNY), tiền đồng Việt Nam (VND); chỉ được phép thanh toán tiền mặt bằng VND, không được thanh toán tiền mặt bằng CNY.