Tân Hùng không đơn giản là một thành phố vệ tinh, mà là siêu dự án trên mặt đất lẫn dưới lòng đất, vượt lên trên những công trình mang tầm vóc thế kỷ khác của Trung Quốc, báo South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong viết.