Savills vừa công bố chỉ số sống và làm việc tại 12 thành phố lớn trên thế giới. Chỉ số sống/làm việc của Savills là sự đo lường tổng hợp của giá thuê nhà ở và văn phòng tính theo đầu người trong một năm.