Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho hay trong tháng 7, tuy hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp và số vốn đăng ký của doanh nghiệp có phần sụt giảm, nhưng số doanh nghiệp phải ngừng hoạt động giảm tới 35,7%, số doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nay hoạt động trở lại tăng đến 33%.