Sang năm 2016, các công ty chế biến của Tập đoàn Công nghiệp Than  - Khoáng sản (Vinacomin) sẽ tiếp tục tập trung mua than chất lượng thấp của tập đoàn. Sau đó các công ty chế biến sẽ chế biến thành than chất lượng cao.