Lượng than xuất khẩu trong năm 2016 của Việt Nam sẽ vào khoảng 2,05 triệu tấn, ở chiều ngược lại, sẽ nhập khẩu 1,3 triệu tấn.