Chống chọi với trừng phạt kinh tế, thương mại điện tử dường như là cách cứu cánh dễ dàng nhất mà Moscow có thể đi.