Nga luôn tìm kiếm cơ hội gia tăng quyền lực và ảnh hưởng ở châu Á-Thái Bình Dương, song sức mạnh kinh tế có thể hạn chế tham vọng của Nga.