Mới hết tháng 5, Việt Nam đã bị thâm hụt thương mại với Trung Quốc gần 11,5 tỷ USD, trong đó nhiều mặt hàng nhập khẩu từ quốc gia này vượt con số 1 tỷ USD.