Luật mới của Thái Lan quy định các lao động nước ngoài bất hợp pháp bị phạt tiền hay giam tù đã khiến nhiều người nhập cư tháo chạy khiến cho nền kinh tế bị ảnh hưởng tiêu cực.