Trong năm 2015, các nhà bán lẻ tại Việt Nam đã có một năm vượt mức kế hoạch đề ra. Thậm chí kế hoạch 1 tỷ đô la doanh thu được đề ra trước đó được xem là khá "mơ mộng" cũng đã hoàn thành đúng vào cuối năm nay.