Chi phí khi chữa bệnh có tế bào gốc sẽ thấp hơn, đồng thời xác suất chữa bệnh cũng cao hơn rất nhiều.