Công ty Dung Dịch Khoan và Hóa Phẩm Dầu Khí DMC bán hóa chất TCCA dùng trong xử lý nước, thủy sản, chất lượng đảm bỏa giá cả cạnh tranh. mọi chi tiết xin liên hệ (0911728882 Lan)