Không vốn, không tên tuổi nhưng với nhiệt huyết, lòng đam mê cùng kỹ năng chạm trổ tranh gỗ sẵn có, Quân cùng anh trai vẫn quyết tâm thành lập công ty riêng với hy vọng làm giàu từ nghề truyền thống.