Từ một người bán bánh dạo, nhưng nhờ kiên trì và quyết tâm, vợ chồng anh Trần Lê Hùng (thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang) đã xây dựng được thương hiệu bánh hạnh nhân Tiến Anh nổi tiếng như hiện nay.