Theo Tiến sỹ Trần Du Lịch, ưu tiên của TPHCM trong gần 3 năm qua là cho vay các doanh nghiệp cần tiền để phục hồi sản xuất nhưng không vay được do vẫn còn vướng nợ xấu.