Thứ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh cho rằng, tập quán kinh doanh của doanh nghiệp Việt đang "vô tình" làm mất đi cơ hội phát triển của ngành logistics, đặc biệt ở một số khâu dịch vụ như vận tải, bảo hiểm…