Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An vừa có báo cáo kết quả kiểm tra những dự án có quy mô lớn, những dự án chậm triển khai có nhiều ý kiến phản ánh trên địa bàn tỉnh.