Dự thảo quy định khi giá điện bình quân tại thời điểm tính toán cao hơn so với giá hiện hành 3-5% và trong khung giá quy định, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) được phép điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân tương ứng, thời gian điều chỉnh giá giữa hai lần liên tiếp tối thiểu là ba tháng. Việc này có ổn không?