Việc chuyển giao 52% vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa thể thực hiện được trong năm 2015 do đang phải chờ văn bản chỉ đạo từ các bên liên quan.