Theo Đề án tái cơ cấu ngành Dầu khí, sau năm 2015, Nhà nước sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại hàng loạt công ty thuộc ngành dầu khí như PVGas (xuống dưới 75%), Lọc hóa dầu Bình Sơn (từ 100% xuống 51%), PVCombank (xuống dưới 20%)...