Vinconship được đánh giá có tỉ lệ tăng trưởng kép trong 3 năm đạt 11%, lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu đạt 22,3%, tốc độ tăng trưởng vốn hóa 82,2%.