Tập đoàn Casino - đơn vị sở hữu BigC Việt Nam cho biết sẽ bán chuỗi siêu thị BigC tại Việt Nam trong năm 2016 nhằm tái cơ cấu các khoản nợ. Giá trị chuyển nhượng được giới phân tích ước tính có thể lên tới 800 triệu USD.