Mô hình khu kinh tế không chỉ góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư, mà còn tạo cơ hội để Việt Nam phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, mũi nhọn. Đó là nhận định của ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Quản lý Các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).