Ông Pano Anthos, Giám đốc điều hành Công ty XRC Labs (DN Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về ngành bán lẻ và sản phẩm tiêu dùng) cho biết, khảo sát mới nhất của công ty (năm 2015) đã chứng minh, cách mua sắm của người tiêu dùng trên toàn thế giới đã không thay đổi nhiều trong vòng 100 năm qua.