Kinh tế Việt Nam trong 4 tháng cuối năm dự báo sẽ tiếp tục trên đà hồi phục.