Fitch cũng đánh giá Nghị quyết 42 cũng chưa thể giúp cải thiện tình hình nợ xấu của các ngân hàng trong ngắn hạn.